Blog

Çatı Ges ve Tarımsal Sulama Ges Projeleri

Çatı Ges ve Tarımsal Sulama Ges Projeleri

Firmamız, lisanslı ve lisanssız elektrik üretimi kapsamında gerek sahalara gerekse de çatılara kurulacak güneş enerjisi tesisleri için TEDAŞ teknik şartnamelerine uygun statik projeleri hazırlamaktadır. Bu kapsamda, güneş paneli taşıyıcı alt karkas elemanları yanında, mevcut bina çatı sisteminin de statik uygunluğu belirlenmektedir. Güneş paneli çatı kurulumu kapsamında incelenen çatılarda tespit edilen problemler ve taşıyıcı sistem yetersizlikleri güçlendirme projeleri hazırlanarak giderilir. Çatı statik uygunluk çalışmaları ve statik raporları, ev, villa, okul, hastane, endüstriyel yapı, depolar gibi farklı türde binalar için hazırlanabilir.