Blog

GES Nedir?

GES Nedir?
Yaklaşık 10 yıldır hayatımızda olan GES’in açılımı Güneş Enerji Santrali anlamına gelen kısaltmadır. Güneş santrali güneşten gelen ışınları fotovoltaik paneller yardımıyla özel teknolojiler kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş enerjisi çevreyi kirletmez, gürültüsüz olduğundan doğa dostudur, sürdürülebilir ve yenilenebilir bir enerjidir. İki çeşit GES türü bulunmaktadır. Bunlar;

  1. ONGRID Sistem
  2. OFFGRID sistem
Bu GES türlerini sizler için kısaca açıklayalım.
  1. ONGRID Sistem: Güneş panellerinde üretilen enerjinin mevcutta bulunan hatta aktarıldığı sistemdir. Gece panellerde üretim olmadığı zamanlarda enerji ihtiyacı olması durumunda sistemden bağlı bulunduğu hattan enerji ihtiyacının karşılanır. Bu sistem devreye alındıktan sonra otomatik olarak çalışmaktadır. Elektrik şebekesinin bulunduğu bölgelere tesis edilmektedir. Üretilen enerji tüketilen enerjiden fazla olması durumunda mahsuplaşma yapılarak şebekeye verilen elektrik enerjisi miktarı kWh ile satış tarifesi ile çarpılarak ücretini alabilirsiniz. Şebekeye bağlı olarak yapılan Güneş enerji santralleri lisanslı ve lisanssız olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.
  1. Lisanslı GES: Kurulu Gücü 5MW’tan büyük olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim santralleri EPDK’dan elektrik üretim lisansı almak zorundadır. Üretilen Elektrik şebeke üzerinden serbest tüketicilere aktarılmaktadır.
  • Lisanslı Güneş Enerjisi Santralinde Enerji Satışı: Satış iki farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlardan birincisi Üretilen Elektrik YEKDEM kapsamında satılır, ikincisi ise üretilen elektriğin ikili anlaşmalar ile serbest tüketicilere satışı şeklindedir. Fizibilite analizi sırasında üretilen elektriğin değer satış fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır.
  1. Lisanssız GES: Kurulu Gücü 5MW’tan küçük olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim santralleridir.
  • Lisansız Güneş Enerjisi Santralinde Enerji Satışı: Üretilen elektriğin bir kısmı tüketim tesisi tarafından tükelir, fazlası ise GES’in bulunduğu bölgedeki Dağıtım şirketi aracılığı ile Yekdem kapsamında değerlendirilmek üzere şebekeye aktarılır.
  1. OFFGRID Sistem: Güneş panellerinde üretilen enerjinin tamamı bağlı bulundukları akülere aktarıldığı sistemdir. Akülerde depolanan elektrik enerjisi ne kadar ise o kadar kullanım imkânı sunan sistemdir.  Çoğunlukla elektrik şebekesinin bulunmadığı bölgelerde tercih edilmektedir. Sistem kurulumunda herhangi bir belge istenilmediğinden kolaylıkla kurulum yapılabilmektedir.