Enerji Nakil Hattı Projeleri

Enerji Nakil Hatları Projeleri


Enerji nakil hatları elektriğin doğru ve sorunsuz dağıtılması açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda da enerji nakil hatları projesi çizilirken nakil sırasında kayıpları en aza indirebilmek önemlidir. Tabi nakil hattının uygun olarak çizilmesi maliyetleri de en aza indirecektir. Bu gibi durumlar göz önüne alındığı zaman enerji nakil hatlarının doğru planlanması gerektiğinin farkında olmak gerekir. İşletme Bakım Onarım Maliyetleri minimize etmek için ilk olarak projelendirme sırasında doğru direk seçimleri yapılması büyük önem arz etmektedir. 

Enerji Nakil Hatları Etüt Çalışması


Elektrik hatlarının uygun konumlanması ve kayıpların en aza indirilmesi için etüt çalışmalarının yapılması şarttır. Bu nedenle enerji nakil hatlarının döşemesinde bazı durumlar dikkate alınmalıdır. Bu durumlar; Maliyet, iletim hattının geçeceği yol, coğrafik durumu, arazinin bulunduğu durum ve hattın geçeceği yerin güvenlik sorunlarının olmamasıdır. Etüt çalışması yapılırken güzergah aşaması son derece önemlidir. Güzergah aşaması seçilirken şu ayrıntılar dikkate alınmalıdır;
 • Hattın geçeceği yol olabildiğince kısa olmalıdır.
 • Bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için yol güzergahlarına yakın bir yerlerden geçmelidir.
 • Güvenliği olmayan yollar tercih edilmemelidir.  Özellikle zeminde sıkıntısı olan arazilerden uzak durmak gerekir.
 • Ağaçlıkları ve askeri alanların bulunduğu yerlerden hat geçirilmemelidir.
 • Stratejik önemi olan arazilerden, haberleşme hatlarının geçtiği noktalardan geçirilmemelidir.
 • Gaz ve petrol boru hatlarının bulunduğu yerlerden oldukça uzak durmak gerekir.

Enerji Nakil Hatlarının Yapım Aşamaları


Enerji nakil hatlarının tamamlanma aşamaları mevcuttur. Bu aşamalar sonucunda da enerji nakil hattı tamamlanmış olacaktır. Bu aşamalar şunlardır;
 • Enerji nakil hattının dahil olan sisteme eklenmesi
 • Geçeceği aşamaların tespiti ve geçeceği arazilerin izinlerinin alınması
 • Belirlenen güzergahınenerji bakanlığı tarafından onaylanması
 • Enerji hatlarının geçeceği yerlerde direklerin konumlandırılacağı güzergahın belirlenmesi
 • Güzergahın bütün planının çıkarılması
 • Güzergahtan geçen bütün nakil hatlarının belirlenmesi
 • Enerji nakil hatlarının bulunduğu yerler tarımsal alan ise tarım dışı alana tahsis edilmesi gerekli olan aşamalardır.
 

Enerji Nakil Hattı İçin Ölçümlerin Yapılması


Topoğrafik ölçümlerin yapılması enerji nakil hattının güvenliği ve kalıcılığı için önemlidir. Bu nedenle topoğrafik ölçümler yapılırken dikkat edilecek ayrıntılar şunlardır;
 • Ölçümler yapılırken sağlıklı bir ölçüm yapılabilmesi açısından kişilerin birbirleri ile iletişim halinde olması gerekir.
 • Enerji nakil hattının konumlanacağı yer de çok sık aralıklar ile ölçümler yapılmalıdır.
 • Nakil hattının kurulacağı yerlerde her türlü hattın tespiti yapılmalıdır.
 • Bölgede bulunan karayolu, demiryolu ve havayolunun geçtiği noktalardan nakil hattı geçirilmemelidir.
 • Nakil hattı üzerinde bulunan telefon hatları mümkünse taşınmalıdır.
 • Taş ocağı ve maden ocaklarından geçecek olan hat noktalarının belirlenmesi ve ölçümlerinin yapılması gerekir.
 • Arazinin çeşidi ve üzerinde bulunan toprak yapısı projede belirtilmelidir. Toprak yapısında çökme durumları söz konusu ise bu alanda nakil hattı yön değiştirmelidir.
 • Bulunan arazinin üzeri direk dikmek mümkün değilse arazinin yapısını neden buna el vermediği not edilmelidir.
 • Hattın geçeceği arazi gerilim hattını kaldırmaya elverişli olmalıdır.
 • Kaynakların geçtiği arazi hattı gerilim hattı için uygun değildir.