İç Tesisat Muayene Raporu

Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu

ELEKTRİK İÇ TESİSAT MUAYENE RAPORU NEDİR?

Tesiste bulunan elektrik tesisatının düzgünlüğünü belirten bir rapor olup İş Güvenliği ve İlgili yönetmeliklerde belirtildiği üzere periyodik olarak yılda 1 kere yapılmak zorundadır

ELEKTRİK İÇ TESİSAT MUAYENE RAPORU NELERİ KAPSAR?

İç tesisat denetim raporun da;

Tesiste bulunan tüm dağıtım, tali, aydınlatma panoları, priz kombinasyon kutuları, enerji kablo tavaları, tüm makine ve motorlar, anahtar ve prizler, aydınlatma armatürleri, tesiste yapılmış diğer ölçüm raporları olmak üzere tesisin genel itibariyle tüm elektrik tesisatının kontrolü yapılır.

Ayrıca Gerekli kontroller EMO'ya kayıtlı yetkili bir Elektrik Mühendisi tarafından yapılıp,örneğini göreceğiniz şekilde raporlandırılır.

Elektrik iç tesisat muayene raporu örneği için tıklayınız