Kompanzasyon Çözümleri

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ?

  Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama sanılarak, reaktif kullanımdan dolayı fazla fatura tutarları ödenir. Tesisinizdeki kompanzasyon sisteminin düzenli olarak takip edilmesi ve periyodik bakımının yapılması gerekmektedir. Aksi halde oluşabilecek olumsuz durumda fazla elektrik faturası ödenmesi kaçınılmaz olabilir.Önem Enerji olarak tesisinizdeki kompanzasyon sisteminin periyodik bakımını ve onarımını yaparak sizi bu durumlardan koruyabiliriz.
 

TESİSLERDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE ÖNEMİ


•    Üretici ve tüketicilere kompanzasyonun önemi kavratılarak, ülkemizdeki enerji kayıplarının azaltılması sağlanabilir.Böylece, işletmeler tarafından fazladan ödenen enerji harcamaları giderilmiş olur.
•    Reaktif enerjinin kompanze edilmesi, şebeke taşıma kapasitesini arttırmasından ve enerjinin israfını önlemesinden dolayı ülke ekonomisi için vazgeçilmezdir .
•    Reaktif yada kapasitif cezalar, tesislerin kompanzasyon panolarına gerekli bakımın yapılmamasından ve en önemlisi tesis büyüdükçe kompanzasyon panosunun küçük kalmasından dolayı meydana gelmektedir. Çözüm, kompanzasyon panosunun yeniden şekillenmesi ile mümkündür.
•    Reaktif güç rölesinin normali gösterdiği durumda bile, sayaçlarda anormal bir durum olup olmamasının kontrol edilmesi gerekir. Eğer bir sorun varsa, dengesiz tüketim, yanlış bağlantı olup olmadığı, kondansatör ve kontaktörlerin kontrol edilmesi gerekir.
•    Sistem sürekli denetim altında tutularak, periyodik olarak takip edilmelidir. Aksi halde oluþacak olumsuz durumda, müdahalede geç kalınmış ve reaktif cezaya girilmesi kaçınılmaz olacaktır.

          ÖNEM ENERJİ  bu güne kadar yapmış olduğu kompanzasyon sistemleri ile, firmaların kompanzasyon ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, periyodik takip, bakım ve yaptığı düzenlemeler ile firmaların enerji masraflarını önemli oranlarda azaltmıştır

PERİYODİK BAKIM ANLAŞMASI YAPARAK HİZMETLERİMİZDEN FAYDALANABİLİRSİNİZ..

 

KOMPANZASYON YAPILMASI TEDAŞI MI,YOKSA ABONELERİN Mİ HAKLARINI KORUYOR?


   ABONE  ;
1.    Gerilim düşümünü azaltır.
2.    Çekilen akımı düşürür.
3.    Akım düştüğünden daha küçük akım değerli malzemeler kullanılabilir.
4.    Reaktif bedel ödemek durumunda kalınmaz.

  TEDAS ;
•    Çekilen güç düşeceğinden gerilim düşümünden kaynaklanan ek tesis masrafından kurtulur. Yani mevcut trafo merkezlerinden daha fazla verim sağlanıp, yeni ihtiyaçlar karşılanabilir.
•    TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HANGİ ŞARTLARDA KOMPANZASYON SİSTEMİNİ ZORUNLU TUTAR?
•    20.06.2007 tarih, 26558 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmenliğinde Değiþiklik Yapılmasına Dair Yönetmenlik" gereğince, 31.12.2007 tarihine kadar, mesken aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW'a kadar olan aboneler dışında kalan tüm abonelerin ölçme düzeneðini (sayaç) endüktif reaktif ile kapasitif reaktif enerjiyi ölçecek şekilde tesis etmeleri gerekmektedir. Zorunlu olmasına rağmen, reaktif enerjiyi ölçme sistemi (sayacı) olmayan müşterinin o dönemde çektiği aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı reaktif enerji çektiği kabul edilir ve buna göre reaktif enerji bedeli alınır.
•    Ayrıca 01.01.2008'den itibaren aktif enerji miktarına göre aşağıda tabloda belirtilen oranların üzerinde reaktif enerji tüketilmesi halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlü olunacağından, kompanzasyon tesisleri olmayan işletmelerin tesislerini yapmaları, mevcut tesisleri olan işletmelerin de bu oranlara göre tesislerini revize etmeleri gerekmektedir.

Bağlantı gücü                                   50 kVA'nın altında olanlar                                50 kVA'nın üstünde olanlar
Endüktif Reaktif (%)                                         33                                                                      20
Kapasitif Reaktif (%)                                        20                                                                      15

Aksi halde işletme cezalı fatura ödemek ile yükümlü olacaktır.