Trafo Bakım Onarım

Standart Trafo Bakım Paket Programı ve Testler
-     Yağ Treatmanı ( Trafo yağının vakum altında nem ve gazlardan arındırılarak iyileştirme işlemleri )
-     Yağ kaçaklarının giderilmesi
-     Eksik yağın tamamlanması
-     Trafo izolasyon Megger testi ( A-G –Tank,O-G- Tank , AG- O-G)
-     Trafo Sargı dirençlerinin Ölçülmesi
-     Trafo Çevirme oranlarının ölçülmesi
-     Demir kaybı , bakır kaybı , boştaki akımlar , %PF ( Firmamızda)
-     Trafo işletme ve emniyet topraklama direnç ölçümleri
-     Trafo ses seviye ölçümü
-     Trafo bağlantı noktalarının termal olarak sıcaklık ölçümleri
-     Trafo genel temizlikleri
-     Buşing ve izalatörlerin temizlikleri
-     Eklatör aralarının ayarlanması
-     Bağlantıların tork anahtarı ile sıkılması
-     Yapılan işlemlerin raporlandırılması
-     Yapılması gerekli işlmlerin bildirilmesi
    
Firmamıza ait  bakımlarda kullanılan tüm test cihazlarının kalibrasyon belgeleri ve firmamızın yetki belgeleri raporlarla birlikte verilir.
.
Kesici Testleri
-         Kesici açma ve kapama kontak zamanları ölçümü
-         Kesici kontak geçiş direnç ölçümleri
-         Motor ve bobin akımları ölçümü
-         Kesici mekanik bakımları

Koruma Devreleri
-     Koruma röleleri standart açma ve zaman testleri
-     Kalibrasyon  işlemleri
-     Röle tamiratları
-     Devreye alma işlemleri

Termal Camera  ( Thermal İnspection)
-     Özel ısıl  ınfred kamera ile kestirimci bakım
-     İşletme içerisinde termal kamera ile yapılan kontroller sonucunda problemli alanların termografik görüntüleri kameraya kaydedilir.
-     Daha sonra bu görüntüler termal görüntü programı ile daha deyaylı analiz edilerek gerekli raporlar hazırlanır.
-     Raporlama
-     Takip işlemleri
Yağ Treatmanı  ( Yağın yenileştirme işlemleri )
Trafo yağlarının  en önemli görevi trafo içerisindeki izolasyonu sağlamaktır. Zamanla çalışan trafo yağlarında oluşan nem  yağın  izolasyon seviyesin düşmesine sebep olur . Trafo yağları yağ delinme test cihazı ile test edilerek  delinme gerilimi tespit edilir.Delinme gerilimi normların altında çıkan trafoların yağları  mutlaka trete edilerek  içindeki nem , gazlar, ve tortulardan arındırılmalıdır.
Yapılan kimyasal testler sonucunda belirlenen asiditesi  artmış kimyasal yaşlanmaya uğramış yağlar ise özelliklerini kaybettiklerinden dolayı  standart değerlere uymayacakları için  değiştirilmeleri gereklidir.